it Fryske boek doar oan doar

De Sutelaksje, in moaie finansjele ynstruier foar jim klup! Mear as 50 doarpen yn Fryslân dogge al mei!

Wêrom meidwaan?

In moaie ynstruier foar de klupkas fan dyn feriening, organisaasje of klup!

25% fan de omset foar jim klupkas

De measte klups en ferienings kinne wol wat ekstra jild brûke. De Sutelaksje biedt jim de kâns om mei in lytse ynspanning (in pear oerkes sutelje) de klupkas te spekken.

Bring it Fryske boek doar oan doar

Foar it Fryske boek en foar de dielnimmende ferieningen is it in effektive wize fan gearwurkjen. Fryske boeken wurde oan ’e man brocht en de ferieningen hâlde dêr in moaie bûssint oan oer.

Wille foar en mei de hiele klup

“De Sutelaksje libbet yn it doarp. It is echt in sosjaal barren sa mei de hiele klup. En it is in moai ekstraatsje foar de feriening!”

Sy dogge mei

Benijd wêr't de kommende Sutelaksjes holden wurde? Dizze klups en ferieningen dogge mei by jim yn 'e buert!

Sutelaginda
Muzykferiening Wilhelmina Easterein Sutelaksje Easterein 9 septimber 2024
Dorpsbelang Winsum Sutelaksje Winsum 12 septimber
Aldheidskeamer De Grusert Sutelaksje Bertlsum 26 en 27 septimber 2024
IIsklup Jorwert Sutelaksje Jorwert 3 oktober
Muzykferiening Crescendo Sutelaksje Holwert 11 oktober
Filmkafee Bagdad Sutelaksje Wergea 26 oktober
Toanielselskip Menaem Sutelakje Menaam 2 novimber
Brassband Looft den Heer Sutelaksje Bitgum, Bitgummole en Ingelum 8 en 9 novimber
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.